• +387 30 /251 – 658
  • mail@kovacusakafa.ba

Društvena odgovornost

Kovačuša komerc  d.o.o kao društveno odgovrna firma  sponzorska sredstva usmjerava na promovisanje i razvoj sporta, kulture i obrazovanja.

Kovačuša komerc  d.o.o

Uz podršku sportskih aktivnosti i kulturnih manifestacija firma KOVAČUŠA KOMERC d.o.o  je učestvovala u sponzorisanju:

  • Nogometni klub Iskra
  • Košarkaški klub Iskra
  • JU Centar za kulturu
  • Informisanje i sport
  • Sportska dvorana Donji Vakuf
  • Nogometni klub Radnik Donji Vakuf